LINKS DOWNLOADS
 
Cases

CONTROLEER REGELMATIG HET ALARMSYSTEEM

Klimaatbeheersing en ventilatie in stallen zijn cruciaal. Maar al te vaak lijdt een defect in het ventilatiesysteem tot brand of verstikking. Bij een storing is het wettelijk verplicht dat er een alarm- en noodsysteem in werking treedt. Investeer in veiligheid door een goede inrichting van het alarmsysteem en zorg ervoor dat u en uw medewerkers op de hoogte zijn van de werking van het systeem om menselijke (inschattings)fouten te voorkomen.


Meer informatie →
Casesoverzicht