Hoofdinhoud

Onze voeders:

Melkproductie

Waterbuffels produceren gemiddeld 2.200 kg melk per jaar, met ruim 8% vet en 4,5% eiwit. Opvallend is de grote variatie in melkgift tussen de dieren binnen een bedrijf. Er lopen buffels die 1.200 kg melk produceren, maar ook van 3.800 kg melk. Met selectie is nog een flinke sprong voorwaarts te maken.

De waterbuffels worden veelal in voormalige ligboxstallen voor melkvee gehouden die “buffelproof” gemaakt zijn. Aanpassingen aan het voerhek (vanwege de grote hoorns) en de drinkbakken zijn noodzakelijk. Op de helft van de bedrijven wordt gemolken met een AMS systeem (melkrobot) en op de overige bedrijven met een traditionele melkstal, waarvan één bedrijf met een draaimelkstal.

Eigen verkoop

Er liggen volop kansen voor de afzet van melk en vlees. De melk is uitermate geschikt als grondstof voor zuivelproducten, waarvan de buffelmozarella de bekendste is. Maar ook bijvoorbeeld producten als de buffaletta en buffelyoghurt worden steeds meer ontdekt door de consument.

Buffelvlees is lekker zacht en bevat meer mineralen en vitamines dan rundvlees.

Ondanks de unieke eigenschappen van de buffelmelk en het buffelvlees blijft de afzet een punt van zorg en mag deze meer aandacht krijgen. De buffelproducten genieten nog steeds weinig bekendheid bij het grote publiek. En de sector is te klein van omvang om hier veel geld in te steken.

Op individuele bedrijven zie je prima verdienmodellen met de verkoop van zuivelproducten en buffelvlees af bedrijf. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. Je moet er de juiste handelsgeest, feeling, energie en motivatie voor hebben. En vooral veel voldoening en plezier uit deze verkooptak halen.

Wist u dat:

-          Een waterbuffel voor de 1e maal kalft op een leeftijd van ca. 30 maanden?

-          De draagtijd van een waterbuffel circa 310 dagen is?

-          Buffelmelk rijk is aan calcium, ijzer en fosfor?

-          Buffels niet loeien, maar knorren?

-          Buffels het heerlijk vinden om in een waterpoel te rollen?

Afzet producten

Momenteel gaat nog steeds een belangrijk deel van de melk naar Italië. De buffelhouder ontvangt momenteel voor deze melkafzet circa €1,06 per kg melk. Door de hogere kosten is het moeilijk om een goed inkomen uit alleen de melktak te halen. Extra inkomsten uit de verkoop van buffels voor de fokkerij en verkoop aan huis zijn nodig.

Omdat buffels veel langer meegaan is minder jongvee ter vervanging van de veestapel nodig en kunnen meer dieren voor de fokkerij worden verkocht. In Nederland maken Tebben kaas en BUH in Zevenaar heerlijke producten van buffelmelk.

Op dit moment is er geen organisatie die de belangen behartigd van de waterbuffelhouderij in Nederland. Dat is jammer, omdat structuur in de afzet van zuivelproducten het verdienmodel van buffelhouders verder kunnen verbeteren.