Hoofdinhoud

Onze voeders:

Bedrijfsvoering

Gert runt het bedrijf samen met Jelmer, zijn vaste medewerker die 40 uur in de week bij hem werkt. Samen streven ze er naar om de bedrijfsresultaten te blijven verbeteren. Het gemiddeld aantal gespeende biggen per zeug per jaar ligt momenteel op 38,6. Elke donderdag worden de biggen gespeend op ongeveer drie weken leeftijd. Dit zorgt er voor dat de worpindex hoger ligt dan gemiddeld. Op dinsdag worden wekelijks biggen van gemiddeld 25 kg afgeleverd. 

 

De dragende zeugen worden gehuisvest in een dynamische groep met Mannebeck voerstations en de kraamhokken zijn allemaal voorzien van beweegbare vloeren, wat de uitval door doodliggers met 2% heeft verminderd. 

 

Het bedrijf bestaat uit Deense zeugen gekruist met een Tempo Beer. “Vorig jaar zijn we overgeschakeld naar de Tempo Beer”, vertelt Gert. “Dit in verband met de afzet voor de binnenlandse markt. Maar de verandering van beerkeuze heeft nog meer voordelen met zich meegebracht. Het totaal aantal geboren biggen is met 0,41 gestegen. Hiernaast loopt het in de biggenstal ook beter en soepeler sinds we van beer veranderd zijn.”    

Twee soorten drachtvoer

Er worden twee soorten drachtvoer gevoerd. Een standaard voer vanaf dag één van de dracht tot aan dag honderd van de dracht. En een tweede soort drachtvoer vanaf dag honderd tot aan het werpen. Het tweede drachtvoer bevat een aantal toevoegingen die bij de productie als een premix aan het voer worden toegevoegd. Ook wordt dit onbeperkt aan de zeugen gegeven. “We hebben ooit gekozen om met twee soorten drachtvoeders te gaan werken om op die manier de melkgift beter op gang te brengen. Maar het heeft meer bijkomende voordelen. Sinds we met twee drachtvoeders werken gaat het afbiggen makkelijker, zijn er minder doodgeboren biggen en zijn de zeugen vitaler.” Hiernaast wordt er sinds een jaar Lianol Ferti bijgegeven aan de zeugen vanaf vier dagen voor het spenen tot twee dagen na het spenen. “Dit heeft ongetwijfeld ook bijgewerkt aan de verbetering in het resultaat”. Zie figuur 1. 

 

Figuur 1: Hierin is te zien wat het effect is van Lianol Ferti bijgeven aan de zeugen van 1e kwartaal 2019 en 

1e kwartaal 2020 wanneer het product is ingezet. 

 

 

 

Beter resultaat door uitstekende samenwerking

Gert werkt nauw samen met Nick Bosman van Feijen Geurts en zijn dierenarts en benadrukt het belang hiervan. “Deze samenwerking is wel uniek te noemen”, vertelt Nick. “We discussiëren niet over resultaten zonder onderliggende cijfers. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart om twee keer per jaar de zeugen te wegen en de spekdikte te meten. Dit wordt bij opleg in de kraamstal gedaan, bij het spenen en vier weken na het dekken.” Deze laatste weging wordt vooral gedaan, omdat Gert het heel belangrijk vindt dat de zeugen na 4 weken weer volledig hersteld moeten zijn van de zoogperiode. Alle metingen worden door de dierenarts verwerkt in een Excel bestand met grafieken. Door de metingen in beeld te brengen, is makkelijk en snel te beoordelen of de zeugen niet te veel gewicht verliezen in de kraamstal. En wanneer dat het geval is, kan er snel bijgestuurd worden. De resultaten worden samen besproken en vervolgens in de stal beoordeeld. Want een verandering op papier, wil nog niet zeggen dat dit ook zichtbaar is in de stal.

Dashbordjes

Hiernaast werkt Gert met de overzichten van Agrisyst. “De doelstellingen stellen iedere week zelf bij”, vertelt Gert. “Het is de kunst om hier kort op te blijven zitten en direct bij te sturen.” De belangrijkste speerpunten op dit moment zijn om de uitval bij de gespeende biggen naar beneden te krijgen en om uniformere robuustere gelten te creëren. Alle gelten op het bedrijf van Gert worden aangekocht en worden ontvangen in de quarantaine/aanleerstal. Ze worden gewogen zodat de ontwikkeling goed in beeld is. Vervolgens kan het juiste dekmoment bepaald worden. Over het algemeen is Gert tevreden over zijn resultaten. “Die goede resultaten worden natuurlijk vooral bereikt door het harde werken van Gert en Jelmer in de stal”, vertelt Nick.

 

Toekomstplannen

De toekomstplannen zijn nog een beetje onzeker voor Gert. Zoals het nu lijkt is er geen bedrijfsopvolging. Gert zorgt ervoor dat wanneer hij wil stoppen, verschillende mogelijkheden heeft om te kunnen genieten van zijn oude dag. Hij is tenslotte al bezig met het bedrijf vanaf zijn 14e jaar.

 

Ondanks dat Gert geen bedrijfsopvolger heeft wil hij wel met de tijd mee blijven gaan en resultaat gericht blijven werken. “het streven is om bij de beste tien bedrijven in het Agrovision overzicht te blijven horen,” vertelt Gert. Op het moment van schrijven staat het bedrijf zelfs op de eerste plek!