Hoofdinhoud

Onze voeders:

Het melkveebedrijf bestaat uit twee locaties. Henry en Tiny wonen op het bedrijf in Zijtaart. Hun zoon Stefan woont met zijn vrouw Lydie op het bedrijf in Keldonk. Naast Stefan hebben Henry en Tiny nog een zoon en dochter, Alexander en Maartje, die allebei regelmatig meewerken op het bedrijf. Hiernaast hebben ze nog een vaste werknemer, Tom. Op beide locaties worden in totaal 200 stuks melkkoeien gehouden met bijbehorend jongvee en wordt er op beide bedrijven gemolken middels twee melkrobots. Ook het management en het rantsoen is op beide locaties hetzelfde. 

Familie van de Ven-Bouwens (van links naar rechts: Stefan, Tiny, Henry, Tom en Maartje)

Weidegang

Familie van de Ven levert VLOG-melk aan Friesland Campina. De belangrijkste eisen voor VLOG zijn dat de koeien een gentechvrij rantsoen krijgen en worden geweid. Op beide locaties wordt er vanaf de tweede grassnede geweid volgens het Nieuw Nederlands Weiden principe. Dit houdt in dat de koeien dagelijks een nieuw perceel krijgen van gelijke omvang. “Niets is goedkoper dan de koeien zelf het voer laten halen”, vertelt Stefan. 

 

Zomerstalvoedering

Vorig jaar heeft familie van de Ven voor het eerst zomerstalvoedering toegepast. Het bedrijf was al in het bezit van een opraapwagen en frontmaaier (afbeelding) en wilde vooral het najaarsgras beter benutten voor het melkvee. Zomerstalvoedering heeft op zowel de ruwvoer- als krachtvoerkosten een positief effect. Het ruwvoer wordt 30 euro per ton product goedkoper ingewonnen en het aandeel eiwitrijk krachtvoer wordt gereduceerd met gemiddeld één kilo per koe per dag. De krachtvoerkosten zijn in het najaar €1,50 per 100 kg melk lager dan in de zomer. Familie van de Ven is heel positief over zomerstalvoedering en overweegt om het komende jaar het volledige groeiseizoen zomerstalvoedering in te zetten naast de weidegang.

MKS en voerbieten

Naast vers gras worden er sinds vorig jaar zelf geteelde voerbieten en maiskolvenschroot (MKS) gevoerd. Gemiddeld wordt er jaarrond drie kilo droge stof per dag aan voerbieten en MKS gevoerd. Het grote voordeel van MKS vindt familie van de Ven dat de organische stof op het land blijft en het energierijke deel van de plant aan het voerhek wordt gevoerd. Hierdoor is het mogelijk om een rantsoen te voeren met een hoog aandeel gras en een hoog zetmeelniveau door de MKS. Door verse voerbieten te voeren, wordt een hoge droge stof opname behaald bij de melkkoeien.

 

Inkuilen of vers voeren

In eerste instantie werden de voerbieten over de MKS versnipperd en ingekuild. Nadeel hiervan was dat de voerbieten ongewassen ingekuild werden en er daardoor veel ruw as was ingekuild. Daarnaast verliezen de voerbieten veel voederwaarde bij inkuilen. Daarom is onlangs geïnvesteerd in een bietenbak van Tanco, zodat de voerbieten gewassen kunnen worden en daarna vers versnipperd en gevoerd worden (zie afbeelding 3+4). De bietenbak kan achter de trekker, zodat er niet dagelijks gewisseld hoeft te worden van materiaal. 

 

 

Bietenrassen

Familie van de Ven is ook van bietenras gewijzigd, namelijk van Feedbeet naar Rialto. De Feedbeet heeft ongeveer 20% droge stof en de Rialto 15% droge stof. Ervaring van familie van de Ven is dat de Feedbeet fijner rooit, omdat deze homogeen en dieper groeit. De Rialto is daarentegen gladder, waardoor er schoner gerooid wordt. 

 

Kosten en opbrengsten

Half oktober is de eerste honderd ton Rialto gerooid. Naar verwachting zal tussen de 120 en 140 ton per hectare opbrengst behaald worden. Er wordt momenteel 8 kilo voerbieten per koe per dag gevoerd. Dit wordt geleidelijk opgehoogd naar 16 kilo. De overige voerbieten worden in december gerooid. Het is de bedoeling dat hier tot april vers van gevoerd wordt. De voerbieten die dan nog over zijn, worden ingekuild over de MKS heen. De teeltkosten van de voerbieten liggen rond de € 25,- per ton. Wanneer grondgebruik wordt meegeteld, is dit rond de € 30,- per ton. 

 

Aandachtspunten 

De familie is enthousiast over het voeren van voerbieten. Een aandachtspunt blijft dat wanneer het voer aan het voerhek te smakelijk en energierijk is, de melkbezoeken onder druk kunnen komen te staan. Vooral de oud melkse koeien zullen getriggerd moeten worden om de melkrobot te blijven bezoeken. Het is belangrijk dat de voerbieten versnipperd en vervolgens gemengd worden met het overige ruwvoer. Hierdoor is er veel minder selectie aan het voerhek, minder ‘bulkgedrag’ en blijft de rust behouden in de stal. 

 

Lijkt een voederwijze met minder traditionele producten u interessant? 

Onze adviseurs hebben de kennis in huis om hierover met u te sparren.