Hoofdinhoud

Onze voeders:

Zeven jaar geleden ging Bart in Maatschap met zijn moeder. In datzelfde jaar leerde hij Floor kennen. Kort daarna werden op kleinschalig niveau mensen ontvangen in een zelfgemaakte speelweide. Na een jaar kwam de vraag van gasten of er ook overnacht kon worden. Van het één kwam het ander en sinds drie jaar is het gezin onder andere deelnemer bij FarmCamps. Hiernaast ligt sinds twee jaar ook de focus op dagjes mensen. Het bedrijf heeft inmiddels acht Glamping tenten en telt jaarlijks 5.000 bezoekers. Het doel van de ondernemers is om uniek en op lange termijn onderscheidend te blijven.

Het roer om

Vanuit dat oogpunt werd de keuze gemaakt om de groei in de recreatietak door te zetten en niet in de melkveetak. Hierbij werd ook de bewuste keuze gemaakt om over te schakelen naar het Jersey ras. Jersey koeien zijn kleine compacte dieren met een nieuwsgierig karakter. Een fijne bijkomstigheid was dat het bedrijf op de peildatum voor de fosfaatrechten de hoogproductieve Holsteinkoeien molk. Door over te schakelen naar Jerseys kwamen nog eens extra fosfaatrechten per koe vrij vanwege de grote verschillen in melkproductie. De Jersey koeien produceren gemiddeld 20 kg melk met 6,2% vet en 4,3% eiwit.

 

Omzet en aanwas

 De eerste dieren uit de eigen opfok kalveren binnenkort. In de opfok ligt de focus voornamelijk op melktype. De pinken worden geïnsemineerd met gesekst Jersey sperma om op die manier vrouwelijke nakomelingen te krijgen voor eigen aanwas. De meeste koeien worden geïnsemineerd met gesekst Belgisch Blauw sperma om mannelijke nakomelingen te krijgen die geschikt zijn voor de vleesproductie. Hiernaast ligt de focus op de vruchtbaarheid. Bart wil graag vroeg insemineren om een lage tussenkalftijd te behouden om eventuele vervetting te voorkomen. 

 

Indeling van het bedrijf

De nieuwe melkveestal is zo ontwikkeld dat deze aansluit op de recreatietak. De koeien worden gemolken in een 2x 6 visgraat melkstal die Bart zelf geïnstalleerd heeft. Hierbij is een zichtruimte gecreëerd, waarbij bezoekers tijdens het melken kunnen kijken. De tentstal bestaat uit drie strohokken verdeeld in hoogproductieve, laagproductieve/drachtige en droge koeien. De koeien kunnen vanuit de strostal naar het voerhek. Een mestschuif neemt de mest mee naar de achterkant van de stal waar het in een bunker gedumpt wordt. Deze wordt dagelijks leeg geschept en op de mesthoop opgeslagen. Hierdoor maakt het bedrijf gebruik van 70% vaste mest. Bezoekers hebben naast zicht op de melkstal ook zicht op de huisvesting van het vee. Het bedrijf hanteert een familiekudde. Dit houdt in dat de kalveren de eerste drie levensmaanden tussen de melkgevende koeien lopen. “Het is een duurdere manier van bouwen maar hopelijk op de langere termijn efficiënt”, aldus Bart.

 

Eenvoudig werken

Een belangrijk speerpunt is om eenvoudig te werken. Een werknemer, met afstand van de arbeidsmarkt, werkt zes dagen in de week mee. Deze is vooral medeverantwoordelijk voor het melkvee. Vanuit de nieuwe stal is de gehele huiskavel bereikbaar, waardoor in het weideseizoen maximaal beweid kan en gaat worden. Hierbij worden meerdere weides opgedeeld in kleine weides om dagelijks te kunnen roteren. Het bedrijf wil naar 100% grasland toe. Dit past goed in het bouwplan, omdat in combinatie met een akkerbouwer regelmatig grasland vernieuwing plaatsvindt doormiddel van rotatie met aardappelen. Hiernaast is het Jersey ras efficiënt met grasrijke rantsoenen. 

 

Rantsoen

Het rantsoen bestaat uit een totaal gemixt rantsoen met graskuil aangevuld met een bedrijfsspecifiek maatmeel. Dit rantsoen wordt aan zowel de hoog- als laagproductieve koeien verstrekt. Het grote voordeel van Jersey koeien is de persistentie, waarbij de gehaltes gedurende de lactatie alleen maar stijgen. Hierdoor blijft de energiebehoefte hoog. De droge koeien krijgen het rantsoen van de melkkoeien verdunt met natuurhooi. Zo zijn de rantsoenovergangen minimaal, droge stof opname optimaal en blijven de pens microben aanwezig om tot een optimale transitie te komen. De voer efficiëntie van het bedrijf is 1,4 met 14 kg droge stof aan ruwvoer en 22 krachtvoereenheden per 100 kg/meetmelk.

 

Goede combinatie

Bart en Floor vinden vooral de combinatie heel mooi. “Het is leuk om de kinderen spelenderwijs over het boerenleven te kunnen leren”, vertelt Bart. “Van beide bedrijfstakken is een verdienmodel ontwikkeld wat goed op elkaar aansluit.”