Hoofdinhoud

Onze voeders:

Bedrijfsfocus

Het bedrijf van de 31-jarige Markus Boekholt staat in Hommersum, net over de Duitse grens bij Goch. Samen met een vaste medewerker houdt hij succesvol 420 DanBred zeugen in combinatie met 53 hectare akkerbouw. De akkerbouw regelt hij met zijn vader. De geoogste granen worden ter plaatse gemalen en met een klant specifiek voer gemengd. Er is een ‘Hausmeister’ in dienst die zorg draagt voor alle overige werkzaamheden. De focus ligt altijd op het nog beter worden. Dat merken bedrijfsvoorlichter Mark de Vries en dierenarts Norbert Diepers bij elk bedrijfsbezoek. Markus wil niet horen wat er goed uit ziet, maar wat nog niet goed (genoeg) is.


DanBred gelten

Al vanaf het begin af aan worden de DanBred gelten aangekocht van hetzelfde bedrijf, wat een hoge gezondheidsstatus heeft. De gelten zijn vrij van onder andere het PRRS-virus, Mycoplasma en APP. Elke acht weken wordt een groep gelten van 150 tot 180 dagen oud aangekocht. In de quarantaine stal worden de gelten geënt en voorbereid op de eerste dracht.

 

Topfitte zeug in het kraamhok

Om de hoge productie te behouden, streeft Markus naar een topfitte zeug in het kraamhok. “Vijf dagen voor werpen komen de zeugen in de kraamstal en schakelen ze geleidelijk over van het drachtvoer naar het lactovoer”, vertelt Markus. “Zo hebben de zeugen de tijd om te wennen aan omgeving en het voer. Voeropname heeft een belangrijke signaalfunctie. Een goede voeropname, dus een goede energieopname, is cruciaal voor het komende geboorteproces.”

 

Voeding

Voerverbruik:

  • 1325 kg/gem. aanwezige zeug incl. gelten

Voerschema:

  • Verhoogd voerschema: hoog, laag, hoog.

Rantsoen:

  • Energie en eiwit afgestemd op grote tomen.
  • Extra structuur voor een gezonde maag en darm in de dracht, wat zeugensterfte beperkt.
  • Lacto voorzien van een lacto premix met extra vitamines.

 

“Ook de mest consistentie moet perfect zijn. Te harde mest kan onder andere een te lage melkproductie tot gevolg hebben.”


Hoge temperaturen zijn niet ideaal voor hoogdragende en hoogproductieve zeugen. Wanneer de zeugen de kraamstal in komen is de temperatuur ingesteld op 20 graden. Tijdens het werpen stijgt die naar 23 graden en zodra de meeste zeugen gebigd hebben wordt de temperatuur terug geregeld naar 22 graden. Wanneer alle biggen geboren zijn, gaat de temperatuur weer terug naar 20 graden. De stal wordt voorverwarmd en gekoeld met behulp van aardwarmte. Middels het frisse neuzen systeem komt de frisse lucht direct bij de kop van de zeug.

 

Kraamzorg

Markus Boekholt werkt met een twee-weken systeem. Gedurende de werpdagen wordt er veel tijd doorgebracht in de kraamstal. De zeugen zijn nooit langer dan twee tot drie uur zonder verzorging. Ook tijdens een groot gedeelte van de nacht wordt er zorg verleend. Tijdens de twee drukste werpdagen wordt van 22.00 uur tot 03.00 uur de nachtwake verzorgd door een parttime medewerkster die een opleiding heeft gevolgd tot dierenartsassistente en verloskundige. “Een perfecte combinatie voor de kleintjes”, zegt Markus. “De pasgeboren biggen worden drooggewreven en de mond van slijm bevrijd. De kleinste biggen krijgen een portie extra energie in de bek gegeven.” De voerbeurten van de zeugen gaan geleidelijk van twee naar vier voerbeurten per dag. Ook de wateropname wordt gemonitord. Voor elke afdeling is een watermeter geplaatst.

 

Biggen verleggen

Direct na de biestopname begint Markus met biggen verleggen. Op zaterdag wordt het totaal aantal biggen verdeeld over de zeugen. “Niet het aantal spenen, maar de historie en de fitheid van de zeug bepalen het aantal biggen. Doel is om de toom zo uniform mogelijk te houden, zodat elke big evenveel kans heeft.”

 

 

Productie cijfers 2020

  • Aantal zeugen:   420,0
  • Afbig %:   93,1
  • Levend geb./z/jr:   43,7
  • Gesp/z/jr:   40,4
  • Uitval % zeugen:   3,3

“Bij het biggen verleggen is het tijdstip cruciaal. Niet wachten tot de rug spits wordt, maar direct reageren als de buik leeg is.”


Gedurende de volledige zoogtijd worden de biggen twee keer per dag verzet. De kleinste biggen worden bij voorkeur bij een tweede-worps zeug gelegd. Het biggen verleggen werkt zo goed, omdat Markus en zijn medewerker de dieren van ‘s morgens tot ‘s avonds intensief verzorgen en ze een waanzinnig getraind oog voor de dieren hebben.


Alle biggen blijven bij de zeug en worden allemaal gezamenlijk gespeend. Pleegzeugen of moederloze opfok is geen thema bij bedrijf Boekholt!


Lager voerverbruik per varken belangrijkste voordeel van DanBred

“Met trots kijken wij naar de prestaties van onze afnemers. Topprestaties zoals bij de familie Boekholt laten zien dat DanBred fokmateriaal in staat is om veel, gezonde en goede biggen groot te brengen. De genetische vooruitgang van DanBred genetica van bijna €2,- per afgeleverd varken/jaar zal onze afnemers de komende jaren verder helpen om grip op voerkosten te houden.”


Stefan Derks - DanBred