Hoofdinhoud

Onze voeders:

Familie Peer, Jan en Gerrie samen met hun zonen Joost en Bart runnen in Beuningen een bedrijf met 3 volwaardige takken (melkvee, vleesvarkens en een dagbesteding voor ouderen). Zoals ze zelf duidelijk zeggen: “geen van deze drie takken is een neventak.” De boerderij ligt tegen de stad Nijmegen. Vanaf het begin dat Jan en Gerrie de boerderij van hun ouders overnamen waren er vage plannen op hun grondgebied voor huizenbouw, industrie en recreatie. Joost zit sinds 2020 samen met zijn ouders in de VOF. Daarnaast is Joost nog drie dagen per week werkzaam als rundveespecialist bij Geurts Mengvoeders.

Nieuwe stal

In 2020 is de eerste robot geplaatst in de 'oude' stal waar 65 stuks melkvee staan. Al snel is er besloten om de tweede robot aan te kopen. "Het was niet ideaal twee robots in een tijdelijke opstelling, maar met het oog op de nieuwe stal was het doorpakken" aldus Joost. Er is de afgelopen jaren extra jongvee aan gehouden met het oog op de nieuw te bouwen stal. het zou zonde zijn geweest om vorig jaar eerst het jongvee te moeten verkopen, en om vervolgens nu weer aan te moeten kopen.

 

Er is gekozen voor een 0-6-0 ligboxenstal met 170 koe plaatsen. De speerpunten die hoog in het vaandel staan zijn koecomfort, arbeidsgemak en praktische looplijnen. De werkzaamheden moeten namelijk door één persoon uitgevoerd kunnen worden. De meeste werkzaamheden gebeuren dan ook rondom de melkrobots. De kalfkoeien staan er in een ruim strohok. Er is een separatieruimte aanwezig en tevens is een klauwbekapbox geplaatst. Voor het koe comfort is er gekozen voor diepstrooiselboxen.

De twee Lely A5 melkrobots uit de 'oude' stal zijn overgeplaatst naar de nieuwe stal. Tijdens de bouw is al rekening gehouden met een eventuele uitbreiding voor een derde robot.

In de nieuwe stal is gekozen voor een buizen voerhek. Alle koeien kunnen eenvoudig uitgesepareerd worden naar de separatieruimte met veiligheids-/vastzet voerhek, welke is uit te bereiden tot 30 vreetplekken (bijvoorbeel voor drachtcontrole).

Als vloer is voor een roostervloer met rubber (meadowfloor) gekozen. Hier loopt een Lely mestrobot op. Deze combinatie maakt dat de vloer emissiearm is. 

Ook hangt er een druppelsysteem om de roosters te bevochtigen om ze zo beter schoon te kunnen houden. In de zomer kan dit systeem gebruikt worden als verkoeling bij warme dagen.

 

De koeien staan nu een aantal weken in de nieuwe stal. Joost geeft aan dat er een aantal dingen vrijwel direct opvielen. De koeien hebben duidelijk meer grip en laten beter hun tochtgedrag zien. Naast de ruimere looppaden die zorgen voor meer rust in de stal liggen de koeien ook meer.

Energiebesparing

Tijdens de bouw is ook met energiebesparing rekening gehouden. Zo is er een voorkoeler aanwezig. Deze koelt de melk voordat hij in de tank komt. Dit is een voorkoeler met water. Dit water gaat vervolgens als drinkwater naar de koeien. De warmte die vrij komt bij het koelen van de melk wordt terug gewonnen door middel van warmtewinning en gebruikt voor warm water voor robot en boiler.

Ook wordt er gebruik gemaakt van een verlichtingscomputer in combinatie met regelbare lampen in de stal. Doormiddel van een sensor wordt er voor gezorgd dat de verlichting zich aanpast aan het gewenste licht niveau in de stal om zo ook energie te besparen.

Enige jaren geleden zijn het maximaal aantal zonnepanelen al op de vleesvarkens stal geplaatst.

Toekomst

Op dit moment worden er 100 koeien gemolken. Het streven is om naar 130 koeien te gaan in de nieuwe stal. Er staat nog een kleine verbouwing van de oude koeienstal op de planning. Deze gaat aangepast worden om jongvee in te houden.

 

Joost zegt dat er veel onzekerheden op het moment zijn in de melkveehouderij in Nederland. Volgens Joost: "Er blijft zeker wel ruimte en er blijven kansen om te ontwikkelen en innoveren. Het is belangrijk om je eigen visie te volgen en te kijken naar de kansen om je heen.

Kijk bijvoorbeeld naar regionale samenwerkingen met akkerbouwers op het gebied van voederteelt. Dit zal in de toekomst alleen maar meer worden."

Bedrijfsgegevens:
  • 100 Melk- en kalfkoeien
  • 75 Stuks jongvee
  • 10600 Kilo melk per koe/per jaar
  • 4.34 Melkvet%
  • 3.45 Melkeiwit%
  • 42 Hectare grond in gebruik
  • 2000 Vleesvarkens beter leven 1*
  • 15 Deelnemers per dag ouderen dagbesteding